BIOMAGNETISME

La teràpia consisteix:

En aplicar imans d’una determinada força i polaritat en punts específics del cos. S’aconsegueix exterminar virus, bacteries, fongs o paràsits, que són causa de la majoria de les enfermetats greus de l’home, inclós algunes com la diabetes, l’artritis i altres.

Afecta a l’incremento del flux sanguini i millora el transport de l’oxígen, canvis en la migració dels ions de calci, modifica el pH dels líquids, s’incrementa la producció d’hormones de les glàndules endocrines.

Emociones:

Es detecten les emocions no resoltes que distorsionen el flux natural d’energia del cos ocasionant síntomes físics. I a través dels imans s’alliberen del cos els paquets informatius que generen aquestes emocions.

Bioenergètica

Es detectan els bloquejos en cada chakra i els equilibra.

Diagnòstic

Kinesiologia a través de preguntes al cos s’obtenen respostes sobre l’origen i causes de les afeccions del cos .

Fernando Abengozar Vela (34) 665214015 abengozahar@gmail.com